Jag har sagt upp mig

Vanligtvis stängs du av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete.

Godtagbara skäl att lämna arbetet

För att du inte ska bli avstängd från ersättning måste du ha haft starka skäl att lämna arbetet. Följande exempel kan vara godtagbara skäl att lämna ett arbete enligt försäkringens regler:

Så räknas avstängningsdagarna

Första gången du säger upp dig stängs du av i:

Vad är en avstängningsdag?

Som avstängningsdag räknas dagar du skulle ha fått ersättning. Om du till exempel är sjuk en dag räknas inte den dagen som en avstängningsdag eftersom du då inte skulle ha fått ersättning.

Dagar som du arbetar minst 3 timmar räknas också som avstängningsdagar, oavsett om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller inte.

Uppdaterad: