Jag har sagt upp mig

Vanligtvis stängs du av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete.

Godtagbara skäl att lämna arbetet

För att du inte ska bli avstängd från ersättning måste du ha haft starka skäl att lämna arbetet. Följande exempel kan vara godtagbara skäl att lämna ett arbete enligt försäkringens regler:

 • Du har inte fått ut lön av arbetsgivaren.
 • Du har blivit utsatt för trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen. För att visa att du har blivit mobbad eller trakasserad behöver du skicka in underlag till oss, till exempel underlag från ditt fackliga ombud eller protokoll från möten på arbetsplatsen. Oftast behövs även konstruktiva försök ha gjorts för att komma till rätta med problemet.
 • Du har på grund av hälsoskäl tvingats lämna ditt arbete, men i det här fallet krävs att:
  - du inte kan arbeta med dina arbetsuppgifter
  - du inte kan få andra arbetsuppgifter hos din arbetsgivare
  - du visar läkarintyg för oss där läkaren klart och tydligt redogör varför han eller hon anser att du inte kunnat arbeta kvar av hälsoskäl, och
  -läkarintyget skrevs innan din anställning upphörde.
 • Din arbetsgivare har flyttat arbetsplatsen så långt att du inte längre kan dagspendla och din familj inte kan flytta.
 • Dina 60 deltidsveckor har tagit slut. Det kan vara ett godtagbart skäl att sluta din anställning om inkomsten från arbetet är lägre än vad du skulle få i ersättning från oss om du var helt arbetslös.
 • Du har sagt upp dig efter en överenskommelse som din arbetsgivare tagit initiativ till. 

Så räknas avstängningsdagarna

Första gången du säger upp dig stängs du av i:

 • 20 ersättningsdagar om arbetet eller programmet skulle ha varat mindre än 10 dagar.
 • 45 ersättningsdagar om arbetet eller programmet skulle ha varat mer än 10 dagar.

Vad är en avstängningsdag?

Som avstängningsdag räknas dagar du skulle ha fått ersättning. Om du till exempel är sjuk en dag räknas inte den dagen som en avstängningsdag eftersom du då inte skulle ha fått ersättning.

Dagar som du arbetar minst 3 timmar räknas också som avstängningsdagar, oavsett om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller inte.

Uppdaterad: