Jag riskerar att bli arbetslös

Riskerar du att bli arbetslös? Tänk på att skriva in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag och ansöka om ersättning i Mina sidor.

För att du ska kunna få a-kassa när du är arbetslös behöver du bland annat uppfylla ett grundvillkor.

Du uppfyller grundvillkoret om du:

Du ses inte som arbetslös enligt försäkringens regler om du får lön, till exempel om du har betald semester, uppsägningslön, avgångsvederlag eller statlig lönegaranti. Du ses inte heller som arbetslös om du är permitterad eller tjänstledig.

Avgångsvederlag

Med avgångsvederlag menas ersättning som betalas av din arbetsgivare vid anställningens slut, utan krav på att arbete utförs eller annan motprestation från din sida. 

Tänk på att skydda din SGI

Din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, räknas fram av Försäkringskassan. Din SGI ligger till grund för hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

För att skydda din SGI när du har avgångsvederlag är det viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen under tiden som du har avgångsvederlag. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Om du slutar på egen begäran

Det är inte meningen att man själv ska orsaka sin arbetslöshet genom att avsluta sin anställning innan man har fått ett nytt arbete. Vanligtvis stängs du därför av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete.

Uppdaterad: