Jag ska studera

Vanligtvis kan du inte få a-kassa när du studerar, men det finns vissa undantag. För att du ska få a-kassa under studietiden behöver du först ansöka i Mina sidor om att få studierna godkända.

En förutsättning för att du ska få a-kassa när du studerar är att du kan och vill arbeta.

Deltidsstudier

Du kan studera med en studietakt på högst 50 procent i högst 20 veckor samtidigt som du får a-kassa om:

Ett undantag till den sista punkten är att du kan få a-kassa, trots att utbildningen finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, om du arbetade och samtidigt deltog i utbildningen under minst 15 veckor innan du blev arbetslös.

Orienteringskurs

Du kan få a-kassa samtidigt som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel eller deltid under förutsättning att den syftar till att:

Du kan studera samtidigt som du får a-kassa under högst 15 dagar inom samma ersättningsperiod.

Heltidsstudier

Du kan få a-kassa samtidigt som du studerar på heltid om:

Du kan studera samtidigt som du får a-kassa under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod.

 

Uppdaterad: