Jag ska studera

Vanligtvis kan du inte få a-kassa när du studerar, men det finns vissa undantag. För att du ska få a-kassa under studietiden behöver du först ansöka i Mina sidor om att få studierna godkända.

En förutsättning för att du ska få a-kassa när du studerar är att du kan och vill arbeta.

Deltidsstudier

Du kan studera med en studietakt på högst 50 procent i högst 20 veckor samtidigt som du får a-kassa om:

  • det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
  • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete, och
  • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd eller omställningsstudiestöd.

Ett undantag till den tredje punkten är att du kan få a-kassa, trots att utbildningen finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, om du arbetade och samtidigt deltog i utbildningen under minst 15 veckor innan du blev arbetslös.

Orienteringskurs

Du kan få a-kassa samtidigt som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel eller deltid under förutsättning att den syftar till att:

  • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
  • underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Du kan studera samtidigt som du får a-kassa under högst 15 dagar inom samma ersättningsperiod.

Heltidsstudier

Du kan få a-kassa samtidigt som du studerar på heltid om:

  • ditt tidigare arbete inte upphörde på grund av utbildningen,
  • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete,
  • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
  • utbildningen har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan studera samtidigt som du får a-kassa under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod.

 

Uppdaterad: