Jag har haft a-kassa tidigare

Du behöver skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du behöver även skicka in intyg på vad du gjort sedan du senast fick ersättning från oss.

Kortare uppehåll i ersättningen

Om det var mindre än 365 dagar sedan du hade ersättning och du fortfarande har dagar kvar på din ersättningsperiod fortsätter du på den.

Längre uppehåll i ersättningen

Om det var mer än 365 dagar sedan du hade ersättning och du fortfarande har dagar kvar på din ersättningsperiod bedömer vi om du kan fortsätta på din ersättningsperiod eller om du kan få en ny.

Så här bedömer vi hur långt ditt uppehåll varit

När vi bedömer hur långt uppehåll du haft räknar vi inte med tid som vi kan hoppa över. Exempel på sådan tid är dagar som du haft föräldrapenning eller kan visa att du varit sjuk. Vi kan hoppa över högst 5 år.

Om du haft uppehåll längre än 365 dagar och ditt uppehåll beror på utlandsvistelse, arbete eller annan tid som inte kan hoppas över kan du inte fortsätta på din påbörjade ersättningsperiod. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få en ny period.

Ersättning efter ett uppehåll

Om du haft uppehåll i 25 sammanhängande veckor eller mer och arbetat mer per vecka än tidigare bedömer vi om din genomsnittliga arbetstid kan höjas. Vi måste alltid räkna på tolv månader, och inte bara på månaderna under uppehållet. Om din genomsnittliga arbetstid kan höjas bedömer vi också om vi kan höja din genomsnittliga inkomst per dag vilket kan ge dig en högre ersättning. Vi kan höja din genomsnittliga arbetstid om den genomsnittliga inkomsten per dag blir högre.

Uppdaterad: