Jag ska fylla i min tidrapport

För att du ska kunna få ersättning behöver du fylla i och skicka in en tidrapport. Du fyller tidrapporten på Mina sidor. Du kan skicka in den när alla dagar är ifyllda.

Arbetslös

Är du helt arbetslös ska du fylla i arbetslös. Om du får lön för till exempel restid-, väntetid, förberedelsetid eller har jour betraktas du inte som arbetslös.

Timanställning

Om du har en timanställning fyller du i de timmar du arbetar på tidrapporten. Du kan fylla i hel- och halvtimmar. Halva timmar och kvartar ska totalt sett stämma överens med den arbetade tiden under hela veckan. Allt arbete ska fyllas i på tidrapporten, även jour, sovande jour och arbete på kvällar och helger samt väntetid.

Anställning med fastställd arbetstid

Om du har en anställning med fastställd veckoarbetstid ska du fylla i anställningens omfattning i procent. Om du anger både anställningens omfattning i procent och timmar blir det dubbelt. Om du däremot arbetar mertid eller övertid ska du fylla i både anställningens omfattning i procent och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

Varierande arbete enligt schema

Om du till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka, ska du fylla i anställningens omfattning i procent alla veckor, i detta fall 50 procent.

Om du börjar en anställning mitt i en vecka ska du fylla i antalet timmar per dag som anställningens omfattning i procent motsvarar. Det innebär att om du är anställd på 50 procent av heltid ska du fylla i 4 timmar per dag. Veckan därpå fyller du i anställningens omfattning i procent som du är anställd för.

Korttidsarbete eller korttidspermittering

Fyll i din ordinarie arbetstid även om du har minskat din arbetstid med anledning av att du deltar i korttidsarbete eller korttidspermittering.

Semester

Fyll i semester om du har betald eller obetald semester från en anställning. Om du är ledig och inte har en anställning fyller du i att du inte kan ta arbete.

Om du har en anställning med en omfattning i procent och har semester ska du alltid fylla i anställningens omfattning i procent, oavsett om du har semester enstaka dagar eller hela veckan.

Kan inte ta arbete

Om du inte kan söka eller ta arbete ska du fylla i det på tidrapporten.

Om du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan ska du fylla i att du inte kan ta arbete de dagar som du får ersättning från dem.

Sjukdom

Fyll i de dagar du varit sjuk på tidrapporten, oavsett om du fått sjuklön eller sjukpenning. Kom ihåg att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är sjuk en längre tid ska du även meddela Arbetsförmedlingen.

Om du har en anställning med en omfattning i procent ska du fylla i anställningens omfattning i procent och de dagar du är sjuk.

Föräldraledig

Föräldraledighet, även lägstanivådagar, och vård av barn ska fyllas i på tidrapporten.

Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning som tas ut på lördagar och söndagar påverkar inte ersättningen från oss, men ska ändå fyllas i på tidrapporten.

Kom ihåg att anmäla vård av barn till Försäkringskassan.

Tolk

Du ska fylla i all tid som du får lön för, det vill säga arbetstid, restid, väntetid och spilltid.

Är du lärare, cirkelledare eller konstnär?

Du behöver räkna om din arbetstid innan du fyller i din tidrapport.

Jour- och beredskap

Jour och beredskap räknas som arbete. Du ska fylla i all jour, även sovande, på tidrapporten. För deltidsanställda brandmän finns särskilda regler, läs mer under rubriken Deltidsanställda brandmän.

Om jourtjänstgöringen ingår i en tjänst med fastställd omfattning i procent ska du endast fylla i den på tidrapporten. Om jourtjänstgöringen inte ingår i tjänsten ska de timmarna också fyllas i på tidrapporten.

Deltidsanställd brandman

Du ska fylla i all den tid du är på utryckning, arbetar med materialvård eller har utbildning som arbetad tid.

Beredskap utan utryckning och övningar påverkar inte ersättningen och ska inte fyllas i på tidrapporten. Detta gäller bara för deltidsanställda brandmän.

Godkänt extraarbete eller deltidsföretag

Om du har fått ett beslut om att du har ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i arbetet på tidrapporten.

Om du har ett deltidsföretag ska du fylla i anställningens omfattning i procent som anges på beslutet du fått från oss.

Hobby

Om du har en hobby som inte ses som näringsverksamhet räknas den normalt inte som arbete. Du ska inte fylla i det arbetet på tidrapporten. Om din hobby en viss dag skulle hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i att du inte kan ta arbete den dagen.

Ideellt arbete

Om du arbetar ideellt eller är aktiv i en ideell förening utan att få inkomst därifrån, räknas det inte som arbete. Du ska inte fylla i det arbetet på tidrapporten. Om ditt ideella engagemang en viss dag skulle hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i att du inte kan ta arbete den dagen.

Förtroendeuppdrag

Det finns olika typer av förtroendeuppdrag. Förtroendeuppdrag som ger dig rätt att vara ledig från din anställning, som nämndeman, riksdagsledamot, förtroendevald i kommun och landsting samt fackligt förtroendevald, räknas som arbete. Fyll all tid du får betalt för på din tidrapport.

Förtroendeuppdrag som inte ger dig rätt till ledighet räknas inte som arbete och ska inte fyllas i på tidrapporten. Om uppdraget skulle hindra dig från att söka och ta arbete fyller du i att du inte kan ta arbete för den tiden på tidrapporten.

Hur många dagar kan jag få?

Använd omräkningstabellen för att beräkna hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka.

Tidsgräns för att skicka in tidrapport

Tänk på att tidrapporten måste ha nått oss inom nio månader från den sista dagen på tidrapporten. Kommer tidrapporten för sent till oss kan du inte få ersättning för den veckan.

Uppdaterad: