Information för dig som är lärare, cirkelledare eller konstnär

Här kan du läsa om hur du beräknar din arbetstid och hur du ska fylla i dina tidrapporter.

Lärare

Om du är kommunalt anställd lärare (grundskola eller kommunal gymnasieskola) med månadslön, ska du fylla i anställningens omfattning i procent.

Om du är kommunalanställd lärare med timlön, och inte har en fast arbetstid, ska du fylla i de timmar du arbetar på tidrapporten.

Om du har en tjänst med ett visst antal timmars undervisningsskyldighet per vecka ska du räkna upp dina undervisningstimmar till en 40-timmarsvecka.

Exempel: du är anställd för att undervisa i 15 timmar per vecka. Heltidstjänsten är 29 undervisningstimmar per vecka.

Beräkningen gör du så här:
40 x 15 (antalet undervisningstimmar per vecka) / 29 (antalet undervisningstimmar för en heltidstjänst) = 20,68.

Du ska fylla i 20 timmars arbete på tidrapporten. Ett brutet tal ska utjämnas till närmast lägre hela timtal.

Cirkelledare

Om du har en tjänst där undervisningsskyldigheten är ett visst antal timmar per år ska du dela detta tal med 40 för att få fram tjänstens omfattning per vecka.
Exempel: din undervisningsskyldighet för hela året är 900 timmar. Du delar 900/40 = 22,50.

Du ska fylla i 22 timmar per vecka på tidrapporten. Ett brutet tal ska utjämnas till närmast lägre hela timtal.

Konstnärligt arbete

Konstnärliga arbeten är till exempel musiker, sångare eller skådespelare.

Lägg ihop all lön du fått veckovis. Dela lönen med 197 kronor (ett schabloniserat timlönebelopp som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer). Du får då fram de timmar som ska fyllas i på tidrapporten. Ett brutet tal ska avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Exempel: du har utfört en spelning där du fått 2 646 kronor i bruttogage.
2 758/197=14

Om det timtal du kommer fram till blir högre än 40 (40 arbetstimmar i en vecka) ska du fylla i de överskjutande timmarna veckan därpå.

Om inkomsten för en dags arbete understiger 1 576 kronor ska du fylla i faktiskt arbetad tid.

Publicerad: