Vad behöver jag göra när jag har ersättning?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Du får a-kassa om du gör vad du kan för att lösa din situation och hitta ett nytt arbete.

Det här behöver du göra

Om du inte sköter ditt arbetssökande

Om du inte gjort det som nämns ovan sköter du inte ditt arbetssökande på rätt sätt enligt försäkringens regler. Kan du inte visa att du haft godtagbara skäl får du en varning. Om det händer igen inom samma ersättningsperiod stängs du av från ersättning.

Så här trappas åtgärderna upp:

  • 1:a gången får du en varning.
  • 2:a gången stängs du av från ersättning 1 dag.
  • 3:e gången stängs du av från ersättning 5 dagar.
  • 4:e gången stängs du av från ersättning 10 dagar.
  • 5:e gången har du inte längre rätt till ersättning.

Femte gången kan du inte få ersättning förrän du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Vad är en avstängningsdag?

Som avstängningsdag räknas dagar du skulle ha fått ersättning. Om du till exempel är sjuk en dag räknas inte den dagen som en avstängningsdag eftersom du då inte skulle ha fått ersättning.

Dagar som du arbetar minst 3 timmar räknas också som avstängningsdagar, oavsett om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller inte.

Vilka arbeten är lämpliga?

Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Du kan inte tacka nej till ett arbete bara för att det inte är inom ett särskilt yrkesområde. Du behöver söka och ta alla lämpliga arbeten och delta i arbetsmarknadsåtgärder.

Vi kan göra bedömningen att ett arbete inte är lämpligt om:

  • arbetsvillkoren inte är jämförbara med vad som bestämts i kollektivavtal, det råder arbetskonflikt som är tillåten enligt lag eller kollektivavtal eller om bestämmelser om arbetsmiljö inte följs.
  • Du kan med läkarintyg visa att det finns det medicinska skäl som gör att du inte kan ta vissa arbeten.
  • inkomsten är mindre än 90 procent av din ersättning per dag från a-kassan.
  • det finns skriftliga dokument som visar att du har fått ett löfte om en anställning hos en annan arbetsgivare och den anställningen är lämpligare för dig och ska påbörjas inom 14 dagar.

Du kan i vissa fall ha rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt om du på grund av din familjesituation inte kan ta arbete på annan ort. Det här gäller under en övergångsperiod, du behöver aktivt försöka finna lösningar som gör att du kan ta arbete på annan ort.

Uppdaterad: