Ändrade öppettider
Måndagen den 5 och tisdagen den 6 juni har vi stängt. Vi öppnar igen onsdagen den 7 juni. Trevlig helg!
Här kan du se hur du ska göra om du vill begära ut eller lämna in handlingar den 5 juni.

Vad behöver jag göra när jag har ersättning?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Du får a-kassa om du gör vad du kan för att lösa din situation och hitta ett nytt arbete.

Det här behöver du göra

Om du inte sköter ditt arbetssökande

Om du inte gjort det som nämns ovan sköter du inte ditt arbetssökande på rätt sätt enligt försäkringens regler. Kan du inte visa att du haft godtagbara skäl får du en varning. Om det händer igen inom samma ersättningsperiod stängs du av från ersättning.

Så här trappas åtgärderna upp:

Femte gången kan du inte få ersättning förrän du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Vad är en avstängningsdag?

Som avstängningsdag räknas dagar du skulle ha fått ersättning. Om du till exempel är sjuk en dag räknas inte den dagen som en avstängningsdag eftersom du då inte skulle ha fått ersättning.

Dagar som du arbetar minst 3 timmar räknas också som avstängningsdagar, oavsett om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller inte.

Vilka arbeten är lämpliga?

Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring. Du kan inte tacka nej till ett arbete bara för att det inte är inom ett särskilt yrkesområde. Du behöver söka och ta alla lämpliga arbeten och delta i arbetsmarknadsåtgärder.

Vi kan göra bedömningen att ett arbete inte är lämpligt om:

Du kan i vissa fall ha rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt om du på grund av din familjesituation inte kan ta arbete på annan ort. Det här gäller under en övergångsperiod, du behöver aktivt försöka finna lösningar som gör att du kan ta arbete på annan ort.

Uppdaterad: