Lyssna

Varför ska jag betala tillbaka mer ersättning än vad jag har fått?

Den ersättning som du fått är skattepliktig vilket innebär att vi drar av skatt på din ersättning och betalar in till Skatteverket.

När vi beslutar att du ska betala tillbaka ersättning till oss kan vi inte få tillbaka skattepengarna från Skatteverket. Skatteavdraget tillhör dig och finns med i din deklaration. Du behöver därför betala tillbaka den utbetalda ersättningen plus skatteavdraget, det vill säga bruttobeloppet.

Publicerad: