Behöver jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen när jag har avgångsvederlag?

För att skydda din SGI när du har avgångsvederlag är det viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen under tiden som du har avgångsvederlag. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Uppdaterad: