Jag har avgångsvederlag, kan jag få a-kassa?

Nej, du kan inte få a-kassa samtidigt som du har avgångsvederlag. Skicka in överenskommelsen om avgångsvederlag till oss så beräknar vi hur lång tid ditt avgångsvederlag motsvarar. Avgångsvederlag räknas som arbete vilket innebär att det ingår i beräkningen av din genomsnittliga arbetstid. 

Uppdaterad: