Hur betalar jag min avgift om jag blir arbetslös?

Den betalas på samma sätt som du valt innan du blev arbetslös.

Uppdaterad: