Jag har autogiro. När dras min avgift?

Om du har autogiro dras avgiften från ditt konto den 28:e varje månad. Infaller den 28:e på en helgdag dras avgiften nästkommande vardag.

Uppdaterad: