Sänks avgiften om jag studerar?

Nej, den sänks inte om du studerar. Medlemsavgiften är samma för alla våra medlemmar.

Uppdaterad: