Hur funkar de tillfälliga reglerna?

Kan jag få inkomstbaserad ersättning?

Du kan få inkomstbaserad ersättning om du har varit medlem i en a-kassa i tolv månader.

Under perioden mars till december 2020 gäller tillfälliga regler, som innebär att varje månad räknas som fyra månader. Det innebär att du snabbare kan få inkomstbaserad ersättning. 

Karensen slopas tillfälligt

En ersättningsperiod inleds alltid med sex karensdagar.

Om du söker ersättning under perioden 30 mars 2020 till 3 januari 2021 dras det inga karensdagar.

Uppdaterad: