Hur funkar de tillfälliga reglerna?

Kan jag få inkomstbaserad ersättning?

Du kan få inkomstbaserad ersättning om du har varit medlem i en a-kassa i tolv månader. Under perioden mars till december 2020 gäller tillfälliga regler, som innebär att varje månad räknas som fyra månader. Det innebär att du snabbare kan få inkomstbaserad ersättning. 

Om du fått ersättning beviljad före den 13 april 2020 gäller ordinarie regler och du behöver ha varit medlem i 12 månader för att få ersättning baserad på din inkomst.

Så här mycket får du i a-kassa

Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön.

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 höjs ersättningen tillfälligt till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna. För att få den högsta ersättningen behöver du ha tjänat minst 33 000 kronor per månad.

Från dag 101 kan du få som högst 760 kronor. Mellan  den 29 juni 2020 och den 3 januari 2021 höjs ersättningen tillfälligt till 1 000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning

Dag Tidigare inkomst Högsta ersättning Ersättningsnivå
1-100 33 000 kr per månad 1 200 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
101-200 27 500 kr per månad 1 000 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
201-300 31 428 kr per månad 1 000 kronor per dag 70 procent av genomsnittlig inkomst

Om du inte uppfyller villkoren för att få inkomstbaserad a-kassa kan du ha rätt till grundersättning. För att få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

Grundersättningen baseras på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Om du arbetat heltid får du 510 kronor per dag i ersättning. Det högsta beloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021. 

Karensen slopas tillfälligt

Om du söker ersättning under perioden 30 mars 2020 till 3 januari 2021 dras det inga karensdagar.

Läs mer här.

 

Uppdaterad: