Vad är grundersättning?

Du som inte får inkomstbaserad ersättning kan ha rätt till grundersättning. För att ha rätt till grundersättning måste du fyllt 20 år. Då baseras din ersättning på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Högsta ersättning per dag i grundersättning är 510 kronor. Vi räknar ut ersättningen så här:

510 / 40 x genomsnittlig arbetstid per vecka
                    

Uppdaterad: