Lyssna

Vad är karensdagar?

Precis som alla försäkringar har vi en självrisk. Hos oss kallas den karens. En ersättningsperiod påbörjas alltid med sex karensdagar.

Uppdaterad: