Vad är karensdagar?

Precis som alla försäkringar har vi en självrisk. Hos oss kallas den karens. En ersättningsperiod inleds alltid med karensdagar. I normalfallet är det sex karensdagar.

Tillfälligt regler

Under perioden 3 januari 2022 till 2 januari 2023 är det två karensdagar. Det betyder att de första två dagarna som du skulle kunna få ersättning för blir karensdagar. Sedan påbörjas din ersättningsperiod.

Uppdaterad: