Jag har bytt jobb – behöver jag byta a-kassa?

Om du har fått ett nytt jobb men fortfarande arbetar inom vårt verksamhetsområde behöver du inte byta a-kassa.

Om du byter a-kassa för att du börjar arbeta i ett annat verksamhetsområde är det viktigt att du ansöker om medlemskap i den nya a-kassan samtidigt som du begär utträde från oss.

Uppdaterad: