Hur fyller jag i 45 minuter arbete på tidrapporten?

Du ska som utgångspunkt avrunda minuter till närmaste hel- eller halvtimme. Du ska dessutom fylla i halva timmar och kvartar så att det totalt sett stämmer överens med den arbetade tiden under hela veckan.

Uppdaterad: