Hur fyller jag i jourtimmar på tidrapporten?

Jour och beredskap räknas som arbete. Du ska fylla i all jour, även sovande, på tidrapporten.

Om jourtjänstgöringen ingår i en tjänst med en omfattning i procent ska du endast fylla i anställningens omfattning i procent på tidrapporten. Om jourtjänstgöringen inte ingår i tjänsten ska den fyllas i på tidrapporten.

Uppdaterad: