En ny arbetslöshetsförsäkring

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring. Regeringen anser att det här kommer att stärka arbetslinjen och minska risken för fusk och fel.

Regeringen anser vidare att den nya försäkringen kommer minska administrationen för individer, arbetsgivare och a-kassor. Den kommer också skapa förutsättningar för kortare handläggnings- och väntetider.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2025.

Publicerad: