Arbetar eller har du arbetat i Storbritannien?

Risken att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal är överhängande. EU-kommissionen har därför uppmanat alla medlemsländer att informera om eventuella konsekvenser.

Vid ett eventuellt avtalslöst utträde är det inte säkert att Storbritannien kommer att utfärda de intyg som används inom EU och EES där de arbets- och försäkringsperioder framgår som behövs för ansökningar om medlemskap och/eller ersättning från a-kassan.

Vi vill därför uppmana dig som arbetar eller har arbetat i Storbritannien att spara all alternativ dokumentation om ditt arbete, till exempel inbetalningar till försäkringssystemet, lönespecifikationer och uppsägningsbesked, om ditt arbete. Dessa handlingar kan behövas om du ska söka ersättning från oss.

 

Publicerad: