Tänk på det här när du aktivitetsrapporterar!

Vi får många meddelanden om aktivitetsrapporter som inte har kommit in i tid. Den vanligaste orsaken till det är missförstånd eller bristande information om vad som gäller.

 

 

Aktivitetsrapport

Här får du därför några tips på vad du kan tänka på när du aktivitetsrapporterar.


Publicerad: