Undersökning om bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

Den 16 november kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att skicka ut en enkät om bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen.

10 000 slumpvis utvalda personer som fått ersättning mellan augusti och oktober kommer att få möjlighet att besvara enkäten. Enkäten tar mindre än 5 minuter att besvara och den skickas ut av Indikator.

Har du fått enkäten och har frågor?

Vi kan tyvärr inte svara på frågor om enkäten utan ber dig vända dig till Indikator på info@indikator.org eller 031-730 31 20, vardagar 9.00-12:00.

IAF genomför enkätundersökningen för att få ökad kunskap och en aktuell lägesbild av inställningen till bidragsbrott och kontroller. Undersökningen är ett viktigt underlag och en del i arbetet mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

Publicerad: