Beslut om förlängning av de tillfälliga reglerna

Riksdagen har beslutat om en förlängning av de tillfälliga lättnaderna i arbets- och karensvillkoren i försäkringen.

Regeringen har beslutat att bibehålla nivåerna när det gäller ersättningens storlek. Det betyder att vi även fortsättningsvis kommer att ha samma ersättningsnivåer som vi har idag.

Regeringen har även beslutat att undantagsreglerna som gäller företagare ska fortsätta att gälla under 2023.

 

 

Uppdaterad: