Föreningsstämma

Den 11 maj höll vi vår årliga föreningsstämma, denna gång en digital sådan. Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Några av punkterna på dagordningen var val av styrelseledamöter till styrelsen, ordinarie och suppleanter och val av förtroendevalda revisorer, ordinarie och suppleanter.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen måste godkänna protokollet innan vi kan lägga ut det. Under tiden kan du läsa vår årsredovisning.

Publicerad: