Föreningsstämma

Den 20 maj höll vi vår årliga föreningsstämma. Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Några av punkterna på dagordningen var:

  • fastställelse av årsredovisning 2023 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
  • val av valberedning,
  • förslag till ändringar i föreningsstadgarna 2, 7, 8 §§ samt i bilagan till stadgarna, och
  • övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen måste godkänna protokollet innan vi kan lägga ut det. Under tiden kan du läsa vår årsredovisning.

Publicerad: