Föreningsstämma

Den 21 maj höll vi vår årliga föreningsstämma i Stockholm. Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Carl Melin, Futurion, talade innan föreningsstämman började. Han berättade om hur arbetslivet har och håller på att förändras.

En av punkterna på dagordningen var att förrätta ett fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen måste godkänna protokollet innan vi kan lägga ut det. Under tiden kan du läsa vår årsredovisning.

Publicerad: