Föreningsstämma

Den 26 maj höll vi vår årliga föreningsstämma, denna gång en digital sådan. Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Några av punkterna på dagordningen var fyllnadsval av en förtroendevald revisor, ordinarie och en förtroendevald revisor, suppleant, och val av valberedning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen måste godkänna protokollet innan vi kan lägga ut det. Under tiden kan du läsa vår årsredovisning.

Publicerad: