Föreningsstämma

Den 16 maj höll vi vår årliga föreningsstämma. Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Några av punkterna på dagordningen var:

  • fastställande av årsredovisningen för 2022 innehållande resultat- och balansräkning,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
  • fyllnadsval av suppleant till styrelsen och till valberedningen.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen måste godkänna protokollet innan vi kan lägga ut det. Under tiden kan du läsa vår årsredovisning.

Publicerad: