Det är många som söker ersättning nu
Därför har vi tyvärr längre handläggningstider än vanligt. Vi gör allt vi kan för att så fort som möjligt påbörja handläggningen av just ditt ärende.

Höjd ersättning från dag 101

Regeringen har beslutat om ytterligare en förstärkning av den ekonomiska tryggheten genom att tillfälligt höja taket för den inkomstbaserade ersättningen från 760 kronor per dag till 1 000 kronor från dag 101.

​​Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Inkomstbaserad ersättning - tillfälliga regler

Dag Tidigare inkomst Högsta ersättning Ersättningsnivå
1-100 33 000 kr per månad 1 200 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
101-200 27 500 kr per månad 1 000 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
201-300 31 428 kr per månad 1 000 kronor per dag 70 procent av genomsnittlig inkomst
Uppdaterad: