Förstärkningarna av a-kassan förlängs

En del av de tillfälliga regler som regeringen införde i våras förlängs till den 1 januari 2023. Detta gäller den höjda ersättningen och att det är lättare att få a-kassa.

Regler som föreslås fortsätta gälla

Högre ersättning


Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön.

Ersättningen är 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna. För att få den högsta ersättningen behöver du ha tjänat minst 33 000 kronor per månad.

Från dag 101 är den högsta ersättningen 1 000 kronor per dag.

Inkomstbaserad ersättning

Dag Tidigare inkomst Högsta ersättning Ersättningsnivå
1-100 33 000 kr per månad 1 200 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
101-200 27 500 kr per månad 1 000 kronor per dag 80 procent av genomsnittlig inkomst
201-300 31 428 kr per månad 1 000 kronor per dag 70 procent av genomsnittlig inkomst

Om du inte uppfyller villkoren för att få inkomstbaserad a-kassa kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen baseras då på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Den högsta ersättningen är 510 kronor per dag. 

För att få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

Lättare att få a-kassa

 

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat minst:

  • 60 timmar per månad under minst sex månader, eller

  • 420 timmar under sex månader i följd. Du måste ha arbetat minst 40 timmar under var och en av månaderna.

 

Tillfälliga regler som slutar gälla

Karensen återinförs den 4 januari 2021

Innan du får ersättning behöver du göra sex karensdagar. En karensdag är en dag som du inte får ersättning för även fast du är arbetslös. 

Medlemsvillkor från den 1 januari 2021

Du kan få inkomstbaserad ersättning om du har varit medlem i en a-kassa i tolv månader och uppfyllt ett arbetsvillkor inom medlemstiden. Efter den 1 januari 2021 kan du inte längre tillgodoräkna dig ytterligare tre månader för varje medlemsmånad. För medlemsmånader under perioden april till december 2020 kan du fortfarande tillgodoräkna dig ytterligare tre månader för varje medlemsmånad.  

Uppdaterad: