Information till utresande med intyg U2 med anledning av Coronaviruset

Med anledning av att det nya coronaviruset fått spridning i Europa bör du som ansöker om ett intyg U2 för att söka arbete i ett annat EU/EES-land vara medveten om att Utrikesdepartementet nu avråder från resor till alla länder.

Smittspridningen kan också medföra att det kan vara svårt att registrera sig vid arbetsförmedlingen i det land du åker till.

Registrering vid arbetsförmedlingen i landet du åkt till är en förutsättning för att du ska ha fortsatt rätt till svensk arbetslöshetsersättning. Du kan alltså inte få svensk arbetslöshetsersättning under tiden som du vistas utomlands om du åker till ett område där du inte kan registrera dig på den lokala arbetsförmedlingen. Detta gäller även om du fått ett intyg U2 utfärdat av IAF.

Vi rekommenderar därför dig som överväger att ansöka om ett intyg U2 för arbetssökande i ett annat EU/EES-land att undersöka hur möjligheterna ser ut att anmäla sig på den lokala arbetsförmedlingen i det land och på den ort du avser att resa till innan du ansöker om intyget. Vi uppmanar dig också att uppmärksamma Utrikesdepartementets reseinformation om resor utomlands och Folkhälsomyndighetens råd som uppdateras löpande.

Publicerad: