Kallelse till stämma

Vi kallar våra valda ombud till föreningsstämma tisdagen den 21 maj klockan 13.00 i Westmanska palatset, Wallingatan 2 i Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

Publicerad: