Det är många som söker ersättning nu
Därför har vi tyvärr längre handläggningstider än vanligt. Vi gör allt vi kan för att så fort som möjligt påbörja handläggningen av just ditt ärende.

Kallelse till stämma

Vi kallar våra valda ombud till en digital föreningsstämma tisdagen den 26 maj klockan 13.00.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

Publicerad: