Kallelse till stämma

Vi kallar våra valda ombud till en digital föreningsstämma tisdagen den 11 maj klockan 13.00.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

Uppdaterad: