Månadsuppgifter

Från och med januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklaration på individnivå. De nya reglerna innebär att arbetsgivare och andra utbetalare ska redovisa skatteavdrag per person, för varje månad.

Syftet med de nya reglerna är att minska skattefusk och förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter och effektivisera deras arbete, vilket även förbättrar servicen till enskilda.

Fördelen är att du i närtid kan se sina uppgifter och att vi lättare kan korrigera om något blivit fel. Vi hoppas också att införandet av månadsuppgifter i framtiden kommer att förenkla för de som söker ersättning genom att vi får uppgifter om inkomst direkt från Skatteverket.

De nya reglerna innebär att du inte kommer att få en kontrolluppgift från och med inkomståret 2019.

Från och med slutet av februari 2019 kan du se vilken ersättning och skatt vi har rapporterat in till Skatteverket.

Uppdaterad: