Medlemsundersökning

Det senaste nöjd kund indexet visar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med oss. Vårt NKI hamnar på 71, vilket är något högre än genomsnittet för alla a-kassor.

Under december genomförde Kantar Sifo en undersökning om hur nöjda medlemmarna är med a-kassan, ett så kallad nöjd kund index, NKI. Urvalet gjordes slumpmässigt bland medlemmar som hade fått ersättning de senaste tre månaderna.

Genomsnittet för samtliga a-kassor blev 70, samma värde som 2018, och vi hamnade på 71, vilket är en ökning mot den senaste mätningen. Vårt resultat visar tydligt att vi mer än väl har lyckats med vårt arbete under året.

Vi kan se att vårt arbete med göra vårt allra bästa för att hålla våra genomströmningstider så korta som möjligt, bland annat genom att lägga stort fokus på arbetssätt och rutiner, har gett resultat, vilket syns både i genomströmningstiderna och i vårt NKI-resultat.

All personal har arbetat hårt för att våra medlemmar ska känna att ett medlemskap hos oss är värdefullt och vi är glada för att så många har valt att försäkra sin inkomst hos oss under året.

 

Publicerad: