Möt Katarina Holmqvist, vår nya ordförande

Katarina Holmqvist brinner för att göra livet bättre för alla och hon är övertygad om att alla kan göra skillnad. Som ordförande kommer hon arbeta för att alla ska försäkra sin inkomst och för att försäkringen ska ge den trygghet man behöver om man en dag blir arbetslös.

Katarina tog över som ordförande i maj i år. Innan dess var hon vice ordförande och hon har varit med i styrelsen i nio år. 

Det var när Katarina blev ombud på sin arbetsplats som hennes intresse för fackliga frågor växte. Katarina har en stark känsla för rättvisa, men är samtidigt inte rädd för att fatta tuffa beslut. Hon tycker att arbetet i styrelsen är utvecklande och givande. Hennes ledarskap bygger på dialog och hon tycker det är viktigt att alla ska få komma till tals. 

I styrelsens arbete ingår att ha kontakter med till exempel beslutsfattare. Både Katarina och styrelsen kommer att arbeta för att försäkringen ska bli så bra som möjligt.

Avslutningsvis vill Katarina uppmana alla att vara medlem i en a-kassa. Det är oerhört viktigt att alla som kan försäkrar sin inkomst. 

Fem snabba om Katarina

Vår verksamhet regleras i lagen

Vi är en privat organisation och vår verksamhet regleras i lagen. Vi leds av en styrelse, som utses på den årliga föreningsstämman. Styrelsen väljs på fyra år. Sophie Lundin Jansson är vår kassaföreståndare och Katarina Holmqvist är styrelsens ordförande. Vi är cirka 40 anställda och vårt kontor ligger i Stockholm.

Publicerad: