Motioner till stämman 2020

Den 26 maj 2020 håller vi föreningsstämma i Stockholm. Nu är det dags att skicka in motioner.

Du har möjlighet att påverka

Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision har rätt att skicka in motioner. Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade av motionären.

Senast 31 december 2019

Motioner till stämman 2020 ska ha nått oss senast den 31 december 2019 och skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Sophie Lundin Jansson
Box 7605
103 94 Stockholm

Publicerad: