Motioner till stämman 2021

Den 11 maj 2021 håller vi föreningsstämma. Nu är det dags att skicka in motioner.

Du har möjlighet att påverka

Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision har rätt att skicka in motioner. Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade av motionären.

Senast 31 december 2020

Motioner till stämman 2021 ska ha nått oss senast den 31 december 2020 och skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Sophie Lundin Jansson
Box 7605
103 94 Stockholm

Publicerad: