Den 21 maj 2024 håller vi föreningsstämma.

Nu är det dags att skicka in motioner.

Du har möjlighet att påverka

Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision har rätt att skicka in motioner. Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade av motionären.

Senast 31 december 2023

Motioner till stämman 2024 ska ha nått oss senast den 31 december 2023 och skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Sophie Lundin Jansson
Box 7605
103 94 Stockholm

Publicerad: