Ansökan om medlemskap
Just nu går det tyvärr inte att ansöka om medlemskap eller logga in på Mitt medlemskap. Vår driftleverantör jobbar på att lösa problemet.

Nominera förtroendevald revisor

På stämman i maj behöver vi hålla fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor. Du som är medlem kan nominera personer till uppdraget.

 Den du nominerar måste vara medlem i Arbetslöshetskassan Vision.

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden är från den 11 februari till den 10 mars. Kom ihåg att den du nominerar måste vara tillfrågad.

Valet kommer sedan att ske på stämman i Stockholm den 21 maj.

Nomineringar skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Jenny Tidgren
Box 7605
103 94 Stockholm

Vi måste ha nomineringen senast den 10 mars 2019. Valberedningen kommer att hålla intervjuer löpande.

Uppdaterad: