Nominera förtroendevald revisor

På stämman i maj behöver vi hålla fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor. Du som är medlem kan nominera personer till uppdraget.

 Den du nominerar måste vara medlem i Arbetslöshetskassan Vision.

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden är från den 11 februari till den 10 mars. Kom ihåg att den du nominerar måste vara tillfrågad.

Valet kommer sedan att ske på stämman i Stockholm den 21 maj.

Nomineringar skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Jenny Tidgren
Box 7605
103 94 Stockholm

Vi måste ha nomineringen senast den 10 mars 2019. Valberedningen kommer att hålla intervjuer löpande.

Uppdaterad: