Nominera förtroendevalda revisorer

Vi behöver hålla ett fyllnadsval av en förtroendevald revisor på föreningsstämman i maj.

Du som är medlem kan nominera personer till uppdraget. Den du nominerar behöver också vara medlem i Arbetslöshetskassan Vision.

Kom ihåg att fråga om den du nominerar är villig att ställa upp som ombud. 

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden är från den 24 februari till den 13 mars.

Nomineringar skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Fredrik Tiderman
Box 7605
103 94 Stockholm

Valet kommer att ske på stämman i Stockholm den 26 maj.

Nominera senast den 13 mars

Valberedningen kommer hålla intervjuer i april.

Publicerad: