Nominera styrelseledamöter!

Nomineringsperioden är nu slut och val av styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer kommer att ske på föreningsstämman den 11 maj.

Vem kan nominera och nomineras?

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden är mellan 22 februari till den 7 mars.

Valberedningen kommer att hålla intervjuer i mars.

Valet kommer att ske på stämman den 11 maj.

 

Publicerad: