Nominera suppleant till styrelsen

På stämman i maj behöver vi hålla fyllnadsval av en suppelant till styrelsen. Vi behöver även hålla ett val för en vakant plats i valberedningen.

Vem kan nominera och nomineras?

Hur länge gäller uppdragen?

Uppdraget som suppleant i styrelsen är till föreningsstämman 2025.

Uppdraget i valberedningen är till föreningsstämman 2024.

Så här nominerar du

Du loggar in med Mobilt BankID och sedan är det bara att följa instruktionerna på sidan. 

  • Nomineringsperioden är mellan den 7 och den 28 februari. 
  • Valet hålls på föreningsstämman den 16 maj.

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden är mellan den 7 februari och den 28 februari.

Valberedningen kommer att hålla intervjuer med de som har nominerats som suppleant i styrelsen i mars. Val av både suppleanten i styrelsen och för den vakanta platsen i valberedningen kommer ske på stämman den 16 maj.

Publicerad: