Nu kan du vara medlem och få a-kassa till 66 år!

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet från och med den 1 januari 2023 för att anpassa pensionsåldern till den ökande medellivslängden i Sverige.

Du fortsätter vara medlem tills du fyller 66 år

Du som fyller 65 år under 2023 behöver inte göra någonting. Du kommer automatiskt att fortsätta att vara medlem fram till den månad du fyller 66 år. Det innebär också att du har möjlighet att söka ersättning fram till den månad du fyller 66 år.

Går du i pension när du fyller 65 år?

Om du går i pension vid 65 års ålder behöver du meddela oss det skriftligt så att vi kan avsluta ditt medlemskap. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor, välj Mitt medlemskap.

Meddela oss om du söker ersättning och tar ut pension

Om du tar ut pension och har a-kassa gör vi ett avdrag från din ersättning. Du behöver därför meddela oss om du tar ut pension, annars finns det risk för att du får fel ersättning.

 

Publicerad: