Ny avgift från och med juli

För att kunna fortsätta hålla en god service och täcka upp för ökade kostnader med anledning av den höjda ersättningen kommer vi att genomföra en avgiftshöjning från och med den 1 juli. Din nya avgift kommer då att bli 135 kronor per månad.

Regeringen har under den svåra situation som nu råder på grund av Corona-viruset stärkt det ekonomiska skyddet för den som blir arbetslös genom en rad tillfälliga åtgärder. Bland annat har ersättningen för de första 100 dagarna höjts från 910 till 1 200 kronor per dag. Höjningen gäller mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Vi betalar en avgift till staten som delvis finansierar statens kostnader för den arbetslöshetsersättning vi betalar ut. I och med höjningen av ersättningen blir vår avgift till staten alltså högre. Avgiften till staten ska täckas av den avgift du betalar till oss vilket tyvärr gör att vi nu behöver höja din avgift.

Vårt mål är att ge dig trygghet i ditt arbetsliv. Du har genom ditt medlemskap hos oss valt att försäkra din inkomst vilket alltid är en bra idé, men extra viktigt i dessa tider. 

Tack för att du är medlem i vår a-kassa!

 

Publicerad: