Arbetslöshetsersättning för fler

Regeringen har presenterat en rad tillfälliga åtgärder för att fler ska få ersättning.

Regeringens förslag i korthet:

  • Under mars till december kan man tillgodoräkna sig ytterligare tre månader för varje medlemsmånad. Det innebär att man snabbare kan få inkomstbaserad ersättning. 
  • Arbetsvillkoret sänks tillfälligt. Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.
  • Det högsta beloppet i grundförsäkringen höjs tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag. Höjningen gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.
  • Den högsta ersättningen per dag höjs från 910 till 1 200 kronor de första 100 dagarna. Höjningen gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.
  • De 6 dagars karens som varje ersättningsperiod inleds med slopas tillfälligt för ansökningar om ersättning för tidsperioden den 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.
  • Ökad möjlighet till ersättning för vilande företag. Det går nu att tillfälligt lägga sitt företag vilande utan att det påverkar den framtida rätten till ersättning.

I nuläget inte har vi inte mer information än så här att lämna, men att vi uppdaterar så snart vi vet mer.

Ansök om medlemskap

Genom att vara medlem hos oss försäkrar du din inkomst om du skulle förlora ditt arbete. Du kan då få pengar under en övergångsperiod tills du hittar ett nytt.

Bli medlem

 

Publicerad: