Problem vid signering med Apple-produkter

Om du använder en Apple-produkt som till exempel Iphone, Ipad eller Imac och använder webbläsaren Safari får du upp felmeddelandet Cookie failure när du signerar tidrapporter eller ansökan om medlemskap. 

Det här felet har uppstått efter den senaste uppdateringen 13.4.1 av operativsystemet IOS .

Du kan gå in i Inställningar -> Safari -> Integritet och säkerhet och avmarkera valet "Spåra inte mellan webbplatser". 

Publicerad: