Har du koll på läget?

Söker du a-kassa och tycker att det är mycket som är nytt? Vi har några tips som gör att du kan komma igång snabbare. Verkar det som vi inte har någon aning om vad Arbetsförmedlingen gör och tvärtom? Vi förklarar hur det egentligen ligger till. Avslutningsvis sammanfattar vår kassaföreståndare Sophie Lundin Jansson året som har gått. Det vill du inte missa. Trevlig läsning!

Juni innebär inte bara fotboll och midsommar utan även skolavslutningar och vikariat som tar slut. Söker du a-kassa och tycker att det är mycket som är nytt? Vi vill att du ska få din ersättning så fort som möjligt. Men kan du själv göra något för att påverka väntetiden? Visst kan du det! 

Fem snabba tips

Genom att följa dessa fem steg när du blivit arbetslös kan du få din ersättning fortare:

3 snabba om ersättningsperioden

Hur länge kan jag få ersättning?

  • 300 dagar (+ 150 dagar om du har barn under 18 år).

Hur mycket kan jag få?

  • Om du har varit medlem i minst 12 månader får du upp till 80 procent av din genomsnittliga inkomst räknat på de senaste 12 månaderna. Annars får du grundersättning.

Vad krävs?

  • Minst 60 timmar arbete i sex månader under en 12-månadersperiod. Månaderna behöver inte vara i följd.

Varför verkar det ibland som att vi inte har någon aning om vad Arbetsförmedlingen gör och tvärtom?

Arbetsförmedlingen och a-kassorna är olika organisationer. Det betyder att det finns sekretessregler som innebär att vi inte får information om allt som händer på Arbetsförmedlingen och att de inte får information om allt som händer hos oss. Vi får bara dela information när det påverkar varandras verksamhet. Hur du sköter ditt arbetssökande kan påverka din rätt till ersättning och därför meddelar Arbetsförmedlingen oss om det. Har vi sedan följdfrågor får vi sitta i telefonkö som alla andra. Vi frågar och sedan ringer Arbetsförmedlingen tillbaka, för att säkerställa att det är vi som frågar. Vi brukar få svar på våra frågor inom några dagar. Det är ovanligt att vi får prata med någon som vet något om det vi undrar över.

Vi har också en meddelandefunktion där vi kan ställa frågor till Enheten för granskning och kontroll hos Arbetsförmedlingen. Vi får svar väldigt fort men det kan vara svårt att veta hur arbetsförmedlaren har resonerat i en fråga om hen inte har gjort en anteckning om det. 

Oftast fungerar kommunikationen bra och vi får reda på det vi behöver. För en utomstående kan det dock verka konstigt att två organisationer som arbetar med samma saker inte alltid har tillgång till samma information.

Sophie Lundin Jansson har ordet

I början av 2020 bekräftades det första Covid-fallet i Sverige och den 11 mars konstaterade Världshälsoorganisation att vi befann oss i en rådande pandemi. Det var starten på en tuff period, inte minst för alla de som blev uppsagda och arbetslösa.

Vi har sedan dess gjort allt vi kunnat för att hålla våra handläggningstider korta genom att arbeta övertid, fördela om arbetsuppgifter och nyrekrytera. När vi blickar tillbaka kan vi se att våra ansträngningar har lyckats, våra väntetider, tiden från att man blir arbetslös till att man får sin utbetalning, har varit jämförelsevis korta.

Vi ser nu en positiv trend när det gäller arbetslösheten bland våra medlemmar, i april låg den på 2,82 procent. Detta innebär en minskad arbetsbelastning för våra medarbetare men framför allt innebär det att allt flera av våra medlemmar kommer tillbaka i arbete, något som självklart gläder oss. Vi erbjuder en försäkring som vi hoppas att så få som möjligt behöver använda och under så kort tid som möjligt. Men om olyckan är framme och du skulle bli arbetslös, då vill vi att du är försäkrad och då vill vi finnas där för dig.

 

Publicerad: